Городищенська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

ПОВІДОМЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Дата: 20.06.2024 16:21
Кількість переглядів: 3677

Нежитлова будівля, що знаходиться  за адресою: вул. Хуторівська (Іриніна), 39, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області

Інформаційне повідомлення

Виконавчого комітету Городищенської міської  ради  про проведення продажу на аукціоні в електронній формі об’єкта малої приватизації -

нежитлової будівлі, що розташована за адресою :  вул. Хуторівська (Іриніна), 39, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 2814496871080)

 

 • Інформація про об’єкт приватизації:

Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля, що  розташована за  адресою: вул. Хуторська (Іриніна), 39, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області,  загальною  площею - 456,2 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 19520, вул. Хуторська (Іриніна), 39, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області

Найменування балансоутримувача: Сектор культури Городищенської міської ради код за  ЄДРПОУ:44153399

Місцезнаходження: 19502, Україна, Черкаська область, Городище, Миру, 2

Інформація про розпорядника об’єкта:

Городищенська міська рада 19502, Україна, Черкаська область, Городище, площа Миру, 8

ЄДРПОУ: 33965401

Організатор аукціону:

Виконавчий комітет Городищенської міської ради

19502, Україна, Черкаська область, Городище, площа Миру, 8

ЄДРПОУ: 04407661

Контактні дані: Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення виконавчого комітету Городищенської міської ради тел. +38(096) 562 23 54, e-mail: komvlasnis@ukr.net

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт:  нежитлова будівля, що  розташована за  адресою : вул. Хуторська (Іриніна), 39, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно: реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 2814496871080, дата реєстрації: 11.10.2023, загальною площею - 456,2 кв. м.

Стіни – цегляні, покрівля – азбоцементні листи, підлога – дерев’яна, перекриття – дерево, фундамент – бутовий,  кам.,  двері та вікна – дерев’яні. Земельна ділянка – кадастровий номер: 7120381000:01:001:1226, площею -  0,18 га. цільове призначення; 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Продаж об’єкту здійснюється без земельної ділянки.

Технічна документація на нерухоме майно  додається.

 • Інформація про аукціон:

 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

        Аукціон в електронній формі буде проведено 15.07.2024 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

        Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (зі змінами).

        Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

        Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні закритих цінових пропозицій.

        До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені ч.2 ст.8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Аукціон проводиться відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», згідно із Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 579).

Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:

аукціону з умовами – 552 800,00  грн. ( п’ятсот п’ятдесят дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок ) без урахування ПДВ ;

аукціону із зниженням стартової ціни – 276 400,00 грн. ( двісті сімдесят шість тисяч чотириста  грн. 00 коп. ) без урахування ПДВ;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –    276 400,00 грн. ( двісті сімдесят шість тисяч чотириста  грн. 00 коп. ) без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

аукціону з умовами – 110 560,00 грн.  ( сто десять тисяч п’ятсот шістдесят  грн. 00 коп.) без урахування ПДВ ;

аукціону із зниженням стартової ціни – 55 280,00 грн. ( п’ятдесят тисячі шістдесят п’ять  грн. 00 коп.) без урахування ПДВ;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 55 280,00 грн. ( п’ятдесят тисячі шістдесят п’ять  грн. 00 коп.) без урахування ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску:  (плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні): 1420,00 грн., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2024 року.

Умови продажу:

 • переможець аукціону відшкодовує виконавчому комітету Городищенської міської  ради вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та рецензії в  сумі 4 000,00 грн. (чотири тисячі грн. 00 коп.) та оплачує витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням Договору купівлі-продажу;
 • покупець зобов’язаний протягом 3-х робочих днів після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти цей об’єкт за актом приймання-передачі;
 • подальше використання об’єкта визначає покупець в межах діючого законодавства України;
 • дотримання санітарно - екологічних та протипожежних норм експлуатації, утримання прилеглої території у належному санітарному стані;
 • земельна ділянка, на якій розташований об’єкт малої приватизації не є предметом приватизації за результатами цього аукціону, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт малої приватизації;
 • договір купівлі-продажу об’єкта приватизації укладається між органом приватизації та переможцем електронного аукціону після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством.
 • у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 

      Додаткова інформація.

 

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти;

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

 

 

в національній валюті:

Одержувач: ГУК у Черк. обл./тг м. Городище/31030000

Код одержувача : 37930566

Рахунок  №  UA 77 899998 0314101905000023733

Банк одержувача: Казначейство України (Ел.адм.подат.)

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:

https://auction.etender.ua/assetObjectDetails/ea6b10901a744414a5a871575505ab48

Час і місце проведення огляду об'єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування: 19520, вул. Хуторська (Іриніна), 39,   с. Валява, Черкаського району, Черкаської області у робочі дні, попередньо узгодивши з представником виконавчого комітету Городищенської міської ради (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном +38(096) 562-23-54 з 09:00 до 16:00 години у робочі дні.

ПІБ контактної особи, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Іваненко Валентин Миколайович  тел. +38(096) 562-23-54.

Найменування організатора аукціону – Виконавчий комітет Городищенської міської ради, 19502,  м. Городище, площа Миру, 8

 e-mail: mrada19500@ukr.net

ПІБ контактної особи та телефон для довідок: Іваненко Валентин Миколайович  тел. +38(096) 562-23-54.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення сесії Городищенської  міської ради «Про затвердження звіту про оцінку вартості нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою:  вул. Хуторівська (Іриніна), 39 с. Валява, Черкаської області для продажу на аукціоні» від  14.06. 2024 року № 40-4/8

Дата і номер рішення сесії Городищенської міської ради «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації Городищенської міської  ради» від 14.06.2024 року № 40-5/8

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  RAS001-UA-20240108-03569

Період між аукціонами:

 • аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 календарних днів;
 • аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 20  календарних днів.
 •  

Крок аукціону для :

- на аукціоні з умовами – 5 528,00 грн. ( п’ять тисяч п’ятсот двадцять вісім  грн. 00 коп.) без урахування ПДВ ;

- на аукціоні із зниженням стартової ціни – 2 764,00 грн. ( дві тисячі сімсот шістдесят шість  грн. 00 коп.) без урахування ПДВ);

- на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  2 764,00 грн. ( дві тисячі сімсот шістдесят шість  грн. 00 коп.) без урахування ПДВ.

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить - 3 кроки.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https: auction.e-tender.ua

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь