Городищенська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Головна

Для звернень громадян працює "гаряча лінія" міського голови:

тел. 0978239574, 0935073221

Фото без опису

Останні новини:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 40075815 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЖИ ҐЕДРОЙЦЯ, будинок 5 380958247691 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Об’єктом планованої діяльності є видобування монцонітів, діоритів на Хлистунівському родовищі магматичних порід Виробничим підрозділом «Хлистунівський кар’єр» Філії «Центр управління промисловістю» Акціонерного товариства «Українська залізниця». Характеристика планованої діяльності. Метою планованої діяльності є видобування монцонітів і діоритів придатних для виробництва щебеню, щебеневопіщаної суміші для додаткових шарів основ дорожнього одягу, а також каменю бутового. Корисними копалинами являються габро-сієніти, кварцові монцодіоріти, монцоніти, гранодіоріти та рапаковоподібні граніти. Загальна технологічна схема виробництва включає такі етапи: підготовлення корисних копалин до екскавації; екскавація і транспортування корисних копалин до місця перероблення; перероблення в дробильно-сортувальному цеху з отриманням товарної продукції (щебенів будівельних); відвантаження продукції споживачам. Виробництво здійснюється на існуючих виробничих потужностях. Технічна альтернатива 1. Система розробки Хлистунівського родовища – транспортна, відкритим способом з паралельним переміщенням фронту робіт та зовнішнім розташуванням відвалів. Розпушення магматичних порід проводиться буропідривним способом методом свердловинних зарядів. Розробка та навантаження екскаваторне, транспорт гірничої маси – автомобільний. У відповідності з прийнятим обладнанням (екскаватори ЕКГ-5А, ЕКГ-81, «Hyndai» 520 з гідромолотом, буровий верстат СБШ250, бульдозери ДЗ-110, БілАЗ-7523, БілАЗ-7522, навантажувачі Фотон), вимогам правилам безпеки та потужністю корисних копалин (до 102,0 м) і розкривних порід (до 29,0 м) розробка кристалічних порід та розкривних порід проводиться: - корисної копалини – 8 ма уступами з розміщенням робочих горизонтів на відмітках +96, 0 м, +80,0 м, +64,0 м, +48,0 м, +39,0 м, +27,0 м,+16,0 м та +8,0 м; - розкривних порід – трьома уступами по пухким розкривним породам з розміщенням розкривних порід на відмітках +112,0 м, +122,0 м, +132,0 м. скельні розкривні породи розробляються сумісно частково з пухкими розкривними породами, частково з корисними копалинами гор. +96,0 м, враховуючи їх незначну потужність (від 0,0 м до 5,0 м) і локальне розповсюдження. Розробка та навантаження корисної товщі проводиться екскаватором, транспорт – автомобільний. Навантаження розрихлених корисних копалин виконується екскаваторами ЕКГ-5 з ковшом ємністю 5 м3 (або ЕКГ-81 з ковшом ємністю 8 м3). На допоміжних роботах використовуються бульдозери ДЗ-111 на тракторі Т-170. Буропідривні роботи проводяться силами підрядних організацій. Переробка гірничої маси на щебінь проводиться дробарно-сортувальним цехом за чотиристадійною схемою подрібнення. Транспортування гірничої маси з кар’єру для перероблення здійснюється автосамоскидами БілАЗ. Технологічний процес отримання щебеню передбачає дроблення доставленої гірничої маси в чотири стадії, розсів подрібненого матеріалу на грохотах по крупності на фракції і складування у відкриті конусні склади. Відвантаження готової продукції споживачам здійснюється в автотранспорт та залізничний транспорт. Полив водою автодоріг доріг проводиться поливомийною машиною КО-002. Водовідведення кар’єрних вод здійснюється водовідливною установкою з насосами ЦНС продуктивністю-300м3/год. (один - в роботі, другий – в резерві). Після відпрацювання кар’єру буде проведено затоплення кар’єрного поля згідно коригування робочого проекту. Технічна альтернатива 2. В якості альтернативи розглядався варіант відокремлення гірничої маси від масиву каменерізним способом (механічним), який полягає у зрізанні шарів масиву за допомогою спеціального обладнання. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом щодо здійснення планованої діяльності за ефективністю роботи, капітальними, експлуатаційними витратами, раціональним використанням природних ресурсів та мінімізацією впливу на довкілля. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Черкаська обл. Черкаський р-н Хлистунівка Заводська, 2а та за межами населеного пункту Черкаська обл. Звенигородський р-н В'язівок за межами населеного пункту 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Городищенська територіальна громада, Вільшанська громада Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Черкаська обл. Черкаський р-н Хлистунівка вул. Заводська 2а та за межами населеного пункту. Хлистунівське родовище магматичних порід знаходиться на території Черкаської області, на відстані 0,3 км на південний схід від південної околиці с. Хлистунівка. Земельні ділянки розташовані у Черкаському (с. Хлистунівка) та Звенигородському (с. В`язівок) районах . Планова діяльність передбачається у межах діючих до 03.06.2036 р. Спеціального дозволу на користування надрами № 4663 від 28.12.2007 р. (зі змінами, внесеними наказом від 19.07. 2023 р. № 365) та гірничого відводу (Акт про надання гірничого відводу № 3422 від 25.02.2019 р.) Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Черкаська обл. Черкаський р-н Хлистунівка Заводська, 2а та за межами населеного пункту. Розташування Хлистунівського родовища магматичних порід обмежено умовами спеціального дозволу на користування надрами та обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття. Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається створенням та збереженням робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району, сплатою податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів за користування надрами, земельними ділянками), забезпеченні будівельної галузі якісною сировиною. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Загальна площа земельного відводу складає – 74,5953 га, площа ліцензійної ділянки відповідно Спеціального дозволу на користування надрами – 39,6 га (ділянка № 1 – 35,8 га, ділянка № 2 – 3,8 га); площа гірничого відводу – 49,8 га. Річна проектна потужність кар’єру 400,8 тис. м3 гірничої маси в щільному тілі. Вибухові роботи проводяться підрядною організацією з використанням вибухових речовин «Анемікс». Вид корисної копалини відповідно до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення – монцоніт, діорит, характеризується низькою природною радіоактивністю та відноситься до І-го класу. Загальна кількість затверджених балансових запасів – 15084,0 тис. м3 (затверджені протоколом ДКЗ України № 5333 від 13.07 2021 р.) Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні) станом на 01.01.2023 р. (тис.м3): кат. А+В +С1 – 14423,52 (код класу 111) (А – 7923,39; В – 2018,13; С1 – 4482,0); в межах ділянки розширення меж (Ділянка № 2): кат. С1 – 257,0 (код класу 121). Станом на 01.01.2024 р. (тис.м3): кат. А+В+С1+С1-V – 14402,28 (А – 7906,05; В – 1825,32; С1 – 4448,51; С1-V – 222,4). Гірнича маса переробляється на щебінь 7-ми фракцій : - щебінь щільний з природного каменю для баластного шару залізничної колії фракції від 25 до 60 мм; - щебінь щільний з природного каменю для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт фракцій: понад 5 до 10 мм вкл., понад 5 до 15 мм вкл., понад 10 до 15 мм вкл., понад 10 до 20 мм вкл., понад 15 до 20 мм вкл., понад 5 до 20 мм вкл.; - пісок з відсівів дроблення природного каменю для будівельних робіт: фракцій понад 0 мм до 5 мм, понад 0,63 до 2 мм, понад 2 мм до 5 мм; - щебенево-піщані суміші С5, С7, С9 для основ та/або для додаткових шарів основ дорожнього одягу. Режим роботи кар’єру: - розкривні роботи – сезонний, 170 днів на рік, в одну 8 годинну зміну; - видобувні роботи – 260 днів на рік в дві 8 годинні зміни. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Екологічні обмеження в період реалізації планової діяльності обумовлюються нормативними документами, які регламентують безпеку навколишнього середовища: Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Закон України «Про відходи»; Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; Закон України «Про охорону земель»; Водний кодекс України; Земельний кодекс України; Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів; затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173. щодо технічної альтернативи 2. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів, рекультивації порушених земель. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. При видобуванні корисної копалини будуть вжиті заходи з недопущення забудови території гірничого відводу спорудами, що не входять в комплекс підприємства, раціональне використання розкривних порід і відходів основного виробництва, правильне і доцільне їх розміщення на місцевості. Розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи об’єкту; проведення досліджень стану атмосферного повітря, стану водного середовища, облік відходів з подальшою передачею їх спеціалізованим підприємствам; періодичне підвищення кваліфікації персоналу з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: - вплив на клімат та мікроклімат – у період експлуатації значних виділень тепла, вологи, парникових газів і інших речовин не передбачається; - вплив на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесах роботи основного та допоміжного обладнання. Перевищень ГДК по всіх забруднюючих речовинах на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови, не передбачаються, отже вплив на повітряне середовище під час експлуатації об’єкта вважається допустимим; - шумовий вплив – під час експлуатації – шум від вибухів, роботи технологічного устаткування, машин та механізмів. Шумове навантаження при експлуатації не перевищуватиме допустимих норм і не завдасть негативного впливу на оточуюче природне середовище та здоров’я людей; - вплив на водне середовище – вплив допустимий. Питне і господарсько-побутове водопостачання – вода з двох експлуатаційних свердловин; для виробничо-технічних потреб - атмосферні води кар’єрного водовідливу, поверхневий забір з р. Вільшанка; каналізація – відведення господарсько-побутових вод здійснюється у дві вигрібні ями з подальшим вивезенням згідно укладених договорів зі спеціалізованими підприємствам; скид кар’єрних вод – після механічної очистки у р. Вільшанка. Частина очищених кар′єрних вод використовується на технічні потреби (полив доріг, масиву скельних порід, проведення бурових робіт) та технологічні потреби. - вплив на гідрогеологічне середовище – вплив допустимий. Потенційний вплив планової діяльності на геологічне середовище передбачає порушення природного рельєфу земної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки. - вплив на ґрунти – вплив прийнятний. Проммайданчик підприємства розміщується на території, що вже зазнала впливу господарської діяльності, рослинний шар ґрунту на цій території відсутній, зняття ґрунтово- рослинного шару здійснюється при подальшій розробці родовища Залишки пухких розкривних порід, що покривають корисну копалину, вивозяться у внутрішній відвал кар’єру. - біорізноманіття – вплив екологічно допустимий. В зоні проведення робіт рідкісні та зникаючі види тварин та рослин відсутні. Земельні ділянки, які використовуються, не мають природно- заповідного статусу. - вплив від утворення та поводження з відходами – вплив прийнятний. Під час експлуатації об’єкта передбачається утворення відходів, які планується зберігати у спеціально відведених місцях в герметичних контейнерах відповідно до класу небезпеки з подальшою передачею згідно укладених договорів зі спеціалізованими підприємствами. - вплив на соціальне середовище – планована діяльність не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення та має позитивний аспект у вигляді створення нових робочих місць, відрахувань до місцевих бюджетів, забезпеченні будівельної галузі якісною сировиною; - вплив на техногенне середовище – відсутній; в рамках планової діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об'єкти; пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні. щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається. щодо територіальної альтернативи 1. Можливий вплив на сфери довкілля передбачається в межах існуючих земельних ділянок під провадження планованої діяльності та санітарно-захисної зони. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Перша категорія 15 Кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом Кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, визначається у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Грицак Олена Анатоліївна

12:53 11.07.2024

Етична поведінка держслужбовця

Етична поведінка держслужбовця

Від ціннісних основ державно-управлінської діяльності, етичної обґрунтованості управлінських рішень, моральних якостей державних службовців, рівня їх етичної культури залежить ступінь довіри до владних структур. Етика держслужбовця має вагому антикорупційну спрямованість.

08:33 10.07.2024

До уваги аграріїв! Оголошується прийом заявок за трьома напрямами бюджетної підтримки

До уваги аграріїв! Оголошується прийом заявок за трьома напрямами бюджетної підтримки

25-го червня 2024 року, о 10 годині в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення для виробників сільськогосподарської продукції, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.

16:24 02.07.2024

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ФІЛІЯ «СМІЛЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» інформує про те, що Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України видано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з оцінки впливу на довкілля «Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду філії «Смілянське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» № 21/01-5698/1 від 01.07.2024 р. та Звіт про громадське обговорення № 21/01-5698/2 від 01.07.2024р.

15:46 02.07.2024

Городищенське відділення ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ» України Черкаського міськрайонного відділу інформує Вас щодо захворюваності населення області на ботулізм

Городищенське відділення ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ» України Черкаського міськрайонного відділу інформує Вас щодо захворюваності населення області на ботулізм

З початку 2024 року  в Україні зареєстровано 24 випадки ботулізму з 27 постраждалими, 1 з яких летальний. За минулий рік зареєстровано 74 випадки з 85 постраждалими, з них 4 дітей, 5 випадків летальних.

15:22 19.06.2024

Проєкт “Точка турботи

Проєкт “Точка турботи

Проєкт, який допомагає побудувати інклюзивну психологічну підтримку для своїх команд під час війни. Посилання: https://tseok.com.ua/  Цей захід організовано Центром експертних рішень та адвокації у співпраці з Радницею-уповноваженою Президента України з питань безбар’єрності, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.  Серія семінарів проводиться за підтримки проєкту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні», що має на меті посприяти, щоб вразливі соціальні групи, які постраждали від війни, користувалися підвищеним рівнем соціальних прав та соціального захисту.    

11:30 17.06.2024

Випадкові фото:

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь