Городищенська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Городищенської міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території населених пунктів Городищенської міської територіальної громади»

Дата: 31.05.2023 10:19
Кількість переглядів: 703

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 №1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів до 15 липня та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету  територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб  територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Городищенської територіальної громади.

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків. Ураховуючи зміни у деяких законодавчих актах України, у тому числі щодо мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, класифікатора цільового призначення земель виникла необхідність урегулювання питання встановлення ставок місцевих податків на території Городищенської міської ради шляхом розробки та затвердження нового рішення міської ради.

Виходячи з вищевикладеного, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, Городищенська міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Городищенської міської територіальної громади».

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Рішенням передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку, єдиного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Городищенської міської територіальної громади.

Неприйняття рішення спричинить значні втрати дохідної частини міського бюджету.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставки земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та транспортного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевих податків не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення місцевих податків з 01.01.2024 року з урахуванням змін Податкового кодексу України необхідно провести регуляторну процедуру.

Аналіз втрат до місцевого бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2024 рік

У разі не прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2024 рік

Відхилення

тис.грн

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн

1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

(від 0,1% до 1,5% залежно від виду нерухомого майна

3963,8

 

(від 0,1% до 1,5% залежно від виду нерухомого майна

3928,3

 

-35,5

 2

Плата за землю

(ставка земельного податку)

від 0,5% до 5%

12307,1

від 0,3% до 5%

12089,5

-217,6

 

3

Єдиний податок

І гр. 10 %

ІІ гр.  20 %

11197,9

І гр. 10 %

ІІ гр.  від 15% до 20%

залежно від виду господарської діяльності

10664,6

-533,3

4

Збір за місця для паркування транспортних засобів

0,075 відсотка мін. заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного року) за кожний день провадження діяльності

0,00

0,075 відсотка мін. заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного року) за кожний день провадження діяльності

0,00

0,00

5

туристичний  збір

 

0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та  5 відсотків – для в’їзного  туризму від розміру мін. заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, для однієї особи за одну добу тимч. проживання 

3,5

0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та  5 відсотків – для в’їзного  туризму від розміру мін. заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, для однієї особи за одну добу тимч. проживання

3,5

0,00

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

-786,4

В разі прийняття рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території  населених пунктів Городищенської міської територіальної громади»» очікується, що  в бюджет Городищенської міської територіальної громади надійдуть кошти в сумі 27 472,3 тис. грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Таким чином, Городищенська міська рада, враховуючи пропозиції підприємців, встановлює обґрунтовані ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставки земельного податку, ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, що дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

            Враховуючи вищевикладене, Городищенською міською радою розробляється проєкт рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території  населених пунктів Городищенської міської територіальної громади».

             

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Городищенської міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів. Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території  населених пунктів Городищенської міської територіальної громади».

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- врегулювання місцевих податків та зборів на території Городищенської міської територіальної громади відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, рівень платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити своєчасне надходження до  бюджету територіальної громади місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території  населених пунктів Городищенської міської територіальної громади»

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території  населених пунктів Городищенської міської територіальної громади» складатимуть: 786,4 тис. грн, що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення Городищенської міської територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території  населених пунктів Городищенської міської територіальної громади» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 27472,3 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  значне  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, прогнозується, що додатково може надійти до бюджету 12510,9 тис.  грн. Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати податків і зборів.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати місцевого бюджету у сумі 786,4 тис. грн., за рахунок сплати податків із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень

2.Забезпечення відповідних надходжень до бюджету  територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД.

Відсутні

Альтернатива 3

1.Забезпечення додаткових надходжень до  бюджету  територіальної громади  від сплати місцевих податків та зборів (прогнозується, що додатково може надійти до бюджету 12510,9 тис.  грн.)

2.Створення значних фінансових можливосте міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Підвищення соціальної напруги, що призведе до нерозуміння між міською владою та фізичними особами-підприємцями, негативний вплив на довіру до влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Невиконання бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата податків за встановленими ставками.

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету територіальної громади.

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасної сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

За даними Смілянської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.01.2023 року

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

895

 

895

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100%

 

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Суб'єкти господарювання у 2024 році будуть сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та єдиний податок за ставками які діяли в попередньому році.

Відсутні.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.

Сплата податків за встановленими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у  М-Тест 27541,5 тис. грн.)

Альтернатива 3

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати 12510,9 тис. грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу.

           У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету, а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми.

Альтернатива 2

4 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнення  встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади (27472,3 тис. грн. )

 Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками. 

Сплата податків СПД за запропонованими ставками,  в сумі 27472,3 тис. грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у М-Тест

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету ( орієнтовно 12510,9 тис. грн.)та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження (12510,9 тис. грн. ) спричинить занепад малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення бюджету територіальної громади.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

 Сплата податків за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет. Сумарні витрати, 786,4  грн.

Зменшення надходжень до бюджету територіальної громади, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податки справлятимуться за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Городищенської міської ради.               

        

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Городищенської міської ТГ, аналітичних показників Смілянської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області, інформації фінансового управління Городищенської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проєкту рішення Городищенської міської ради «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території  населених пунктів Городищенської міської територіальної громади» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Городищенської міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.   

    

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта починається з 01.01.2024 та встановлюється на невизначений період встановлення податків та зборів.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків міська рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акту
забезпечить надходження до бюджету громади коштів для виконання заходів, передбачених
цільовими програмами.

До кількісних показників належать: кількість платників місцевих податків і зборів, на
яких поширюється дія регуляторного акту, та суми коштів від його сплати.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету громади від сплати податку.

Для відстеження результативності дії регуляторного акту визначено такі показники:

 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

      Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

        У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2024 рік

Всього за рік

в т.ч. за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Разом надходжень  до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень, тис. грн), в тому числі:

27472,3

 

 

5719,9

 

 

 

6577,1                            

 

 

7657,3

 

 

7518,0

 

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

3963,8

 

909,5

 

771,3

 

 

1241,5

 

1041,5

 

- Плата за землю

12307,1

2250,2

3089,8

3489,9

3477,2

 

- Єдиний податок

11197,9

 

2559,4

 

2715,1

 

2925,0

 

 

2998,4

 

 

- Збір за місця для паркування транспортних засобів

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

- Туристичний збір

3,5

0,8

0,9

0,9

0,9

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

 

895

895

895

895

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

- на сплату податку

- на адміністративні витрати

 

 

 

 

 

27472271,57 грн.

 

69192,45 грн.

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

-на офіційному сайті Городищенської міської ТГ;

-інформаційний куточок в адмінприміщенні Городищенської  міської ТГ

 Високий

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим управлінням виконавчого комітету Городищенської міської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Смілянської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області;

- інформація фінансового управління Городищенської міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після
набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників
місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету громади.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності
регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та
повторного відстеження.

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                        Наталія НАСІДКА

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року.

П/н

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі

(з 10.04.2023 по 19.04.2023)

19

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників  малого підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання.

2

Телефонні консультації з представниками малого бізнесу

(з 10.04.2023 по 19.04.2023)

15

Обговорено запропоновані ставки податків. Вирішено залишити розміри ставок на рівні запропонованих.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  (одиниць), у тому числі малого підприємництва 165 (одиниць) та мікропідприємництва (ФОП) 730 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

п/н

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

 

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

 

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

 

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

 

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

 

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішенням  Городищенської міської ради на 2024 рік), гривень

 

30695,28

 

 

153476,4

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

30695,28

 

153476,4

 

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

895

 

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

27472271,57

 

 

137361357,85

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

57,98

((6700*12/2080)*1,5)

 

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

19,33

((6700*12/2080)*0,5)

 

0

11

Процедури офіційного звітування

0

 

 

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула:

   0

 

0

13

Інші процедури (уточнити)

X

 

X

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

77,31

 

0

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

895

16

Сумарно, гривень Формула: (рядок 14 Х рядок 15)

69192,45

 

X

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

П/н

Показник

Перший рік

регулювання

(стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

27472271,57

137361357,85

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

69192,45

345962,25

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

27541464,02

137707320,1

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

27541464,02

137707320,1

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що наданні фінансовим управлінням Городищенської міської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

 

Заплановане регулювання

 

27541464,02

 

137707320,1

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь