Городищенська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 03.10.2022 19:26
Кількість переглядів: 356

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

Планована діяльність передбачає продовження видобування монцонітів, діоритів Хлистунівського родовища магматичних порід з видобуванням дорозвіданих запасів на глибину між горизонтами із відмітками +32 м та +8 м, а також розширення меж користування надрами за рахунок приєднання ділянки площею 3,8 га розташованої у північній частині родовища.

Розробка родовища здійснюється відкритим способом, система розробки - транспортна з паралельним переміщенням фронту видобувних робіт з зовнішнім та внутрішнім відвалоутворенням.

Загальна технологічна схема виробництва включає такі етапи: підготовлення корисних копалин до екскавації; екскавація і транспортування корисних копалин до місця перероблення; перероблення в дробильно-сортувальному цеху з отриманням товарної продукції (щебенів будівельних); відвантаження продукції споживачам.

Площа родовища: в межах спеціального дозволу на користування надрами № 4663 - 35,8 га, площа ділянки розширення меж - 3,8 га. Підраховані балансові запаси корисної копалини (протоколом ДКЗ України № 5333 від 13.07.2021р.): у межах контуру ділянки надр, визначеної спеціальним дозволом №4663 - 14827 тис.м3, у межах ділянки розширення меж - 257 тис.м3, разом - 15084,3 тис.м3; річна продуктивність кар’єру: по гірничій масі магматичних порід - 400,8 тис.м3, з виробництва товарної продукції - 815,4 тис.м3;

строк забезпечення підприємства запасами - 37,6 років;

Після закінчення видобування корисних копалин передбачається проведення технічної та біологічної рекультивації порушених земельних ділянок.

Місце провадження планованої діяльності - Хлистунівське родовище магматичних порід розташовано на відстані близько 0,3 км на південний схід від південної околиці с. Хлистунівка Черкаського району Черкаської області. Промисловий кар’єр з виробничим комплексом по переробці видобутої гірничої маси розташовані у східній частині родовища. Видобування дорозвіданих запасів на глибину між горизонтами із відмітками +32 м та +8 м здійснюється в межах існуючого кар’єрного поля, ділянка розширення меж примикає до північної межі родовища та не входить в межі ділянки надр, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами № 4663.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб’єкт господарювання

Виробничий підрозділ «Хлистунівський кар’єр»

Філії «Центр управління промисловістю» код ЄДРПОУ 40081389

Акціонерного товариства «Українська залізниця» код ЄДРПОУ 40075815

Місцезнаходження юридичної особи: АТ «Українська залізниця» - вул. Єжи Гедройця буд. 5, м. Київ, 03680, тел. +38 (044) 309-70-05

Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» - вул. Санаторна, 12/1, м. Київ, 02099,

тел. +38 (044) 465-30-50

ВП «Хлистунівський кар’єр» - вул. Заводська, 2а, с. Хлистунівка, Черкаський район, Черкаська область, 19533, тел. +38 (096) 931 50 75

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи -
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35, м. Київ, 03035, тел. +38 (044) 206-31-40; +38 (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Заступник директора Департаменту-начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів Грицак Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планової діяльності, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України згідно з Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID- 19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться - дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться - не заплановано.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35, м. Київ, 03035, тел. +38 (044) 206-31-40; +38 (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Заступник директора Департаменту-начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів Грицак Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35, м. Київ, 03035, тел. +38 (044) 206-31-40; +38 (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: Заступник директора Департаменту-начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів Грицак Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 275 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 1. Виробничий підрозділ «Хлистунівський кар’єр»

Філії «Центр управління промисловістю» АТ«Українська залізниця»

вул. Заводська, 2а, с. Хлистунівка, Черкаський район, Черкаська область, 19533

Громадськість може ознайомитись з документами з 04 жовтня 2022 року.

Конт. особа - головний інженер ВП "Хлистунівський кар'єр" Шкребко Євгеній Леонідович,

тел. +38(096)9315075

 1. Хлистунівський старостинський округ

вул. Центральна 1, с. Хлистунівка, Городищенська територіальна громада, Черкаський район, Черкаська область, 19533.

Громадськість може ознайомитись з документами з 04 жовтня 2022 року.

Контактна особа - староста Хлистунівського старостинського округу Сенкевич Віктор Миколайович, тел. +38(097)500-79-92

 1. В'язівський старостинський округ

вул. Покрівська 4, с. В'язівок, 19534, Вільшанська територіальна громада, Звенигородський район, Черкаська обл., конт. тел. +38(067)428-86-16.

Громадськість може ознайомитись з документами з 04 жовтня 2022 року.

Контактна особа - діловод В'язівського старостинського округу Гаращенко Світлана Володимирівна

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

 


Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Продовження видобування монцонітів, діоритів Хлистунівського родовища магматичних порід з видобуванням дорозвіданих запасів на глибину між горизонтами із відмітками +32 м та +8 м, а також розширення меж користування надрами за рахунок приєднання ділянки площею 3,8 га розташованої у північній частині родовища


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь