Городищенська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Розпорядження "Про організацію виконання Закону України «Про звернення громадян» у Городищенській міській раді"

Дата: 02.02.2022 09:34
Кількість переглядів: 540


ГОРОДИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

21.12.2021                                                                                                         №286

 

 

Про організацію виконання

Закону України «Про звернення громадян»

у Городищенській міській раді

 

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", пункту 17 та пункту 18 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення

 

зобов’язую:

1. Затвердити порядок організації проведення особистого, виїзного прийомів громадян посадовими особами виконавчого комітету Городищенської міської ради, що додається.

2. Затвердити графік прийому громадян посадовими особами виконавчого комітету Городищенської міської ради, що додається.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 15.01.2021 №7 «Про затвердження графіку особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого комітету Городищенської міської ради».

4. Покласти на посадових осіб міської ради та її виконавчих органів персональну відповідальність за належний розгляд і вирішення у межах своїх повноважень питань, адресованих їм у зверненнях громадян.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Оксану СЕНЕЦЬКУ та загальний відділ виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                             Володимир МИРОШНИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

міського голови

від 21.12.2021  №286

 

 

ПОРЯДОК
організації проведення особистого,

 виїзного прийомів громадян

посадовими особами виконавчого комітету

Городищенської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації проведення особистого прийому громадян посадовими особами міської ради та її виконавчих органів у виконавчому комітеті Городищенської міської ради.

1.2. Посадові особи, які здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

1.3. Особистий прийом громадян здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

1.4. Особистий прийом громадян посадовими особами виконавчого комітету Городищенської міської ради (далі – посадовими особами) проводиться в робочих кабінетах у визначені ними дні та час з урахуванням вимог чинного законодавства та відповідно до затверджених графіків.

1.5. Головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян загального відділу виконавчого комітету міської ради (далі – головний спеціаліст загального відділу):

- організовує проведення та бере участь у особистому прийомі громадян міським головою;

- вивчає проблеми, з якими громадяни планують звертатися на особистому прийомі до керівництва виконавчого комітету;

- при необхідності під час попереднього розгляду зазначених проблем отримує пояснення у керівників структурних підрозділів, а також установ та організацій, до компетенції яких належить їх розгляд;

- у дні особистого прийому забезпечує кваліфіковану добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення, матеріали з їх розгляду, висновки тощо);

- веде облік, реєстрацію звернень громадян та контроль за дотриманням строків їх розгляду згідно чинного законодавства.

 1.6. Інформація про Порядок та графік прийому громадян посадовими особами розміщується на офіційному сайті міської ради та на інформаційному стенді в холі адміністративного приміщення міської ради.

 

 

2. Запис громадян на особистий прийом

2.1. Особистий прийом громадян посадовими особами виконавчого комітету здійснюється за попереднім записом або в день прийому без попереднього запису. 

2.2. Громадяни, які записуються на особистий прийом, повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, або документ, який дає право представляти інтереси іншої особи. 

2.3. Запис на особистий прийом до міського голови проводиться головним спеціалістом загального відділу.

2.4. Під час проведення запису на особистий прийом у громадянина з’ясовується інформація (власне ім’я, прізвище, адреса, соціальний стан, категорія, номер телефону, питання, з яким звертається громадянин, наявність попередніх звернень), яка вноситься до картки особистого прийому громадян.

2.5. Після з’ясування питання, з яким звертається громадянин, головний спеціаліст загального відділу вказує посадову особу, до компетенції якої належить розгляд його питання та дату і час прийому відповідно до графіка особистого прийому громадян.

2.6. Якщо розвязання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до повноважень виконавчого комітету, головний спеціаліст загального відділу пояснює йому, до якого органу, підприємства, організації чи установи треба звернутися за його вирішенням, надаючи, за можливістю, допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо). 

2.7. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

2.8. Запису на прийом не підлягають громадяни:

- звернення яких на день прийому знаходиться на розгляді в міській раді і остаточне рішення по них ще не прийнято;

- які повторно звернулися з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті чи надано аргументовані роз’яснення відповідно до чинного законодавства;

- щодо яких прийняте рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України «Про звернення громадян»);

- звернення яких з приводу оскарження рішення були подані  з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

- з питань, вирішення яких не відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування та вирішення яких можливе лише в судовому порядку;

- визнані судом недієздатними.

2.9. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань.

3. Організація проведення особистого прийому громадян.

3.1. Особистий прийом громадян проводиться від імені виконавчого комітету Городищенської міської ради.

3.2. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.

3.3. Під час особистого прийому особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадяни з багатодітних сімей, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

3.4. Під час проведення особистого прийому громадяни можуть звертатися колективно. На прийомі можуть бути присутні особи, зацікавлені у вирішенні порушеного питання, але не більше трьох осіб. При собі потрібно мати документи, які засвідчують особу, а також документи, якими обґрунтовується суть порушеного у зверненні питання.

3.5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

3.6. Присутність сторонніх осіб на особистому прийомі громадян не допускається.

3.7. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розяснення питань, порушених громадянами, може залучати до розгляду звернень представників структурних підрозділів виконачого комітету та міської ради або одержувати за запитом від них необхідну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства. Керівники структурних підрозділів під час особистого прийому громадян розглядають питання по суті, надають обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

3.8. Питання, з якими звертаються громадяни, за можливістю, вирішуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції має право:

- задовольнити прохання чи вимогу безпосередньо під час особистого прийому, повідомивши заявника про порядок та термін виконання прийнятого рішення;

- відмовити в задоволенні прохання чи вимоги з посиланням на законодавство, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

- прийняти письмове звернення (якщо питання потребує додаткового вивчення і перевірки) та пояснити заявнику причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і термін розгляду його звернення.

3.9. У випадку, коли порушене громадянином питання не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення (у разі його згоди) може бути надано усно під час особистого прийому, про що обов’язково вноситься відповідний запис до картки особистого прийому.

3.10. Якщо вирішити порушені у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в порядку, установленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

3.11. В разі відсутності з поважної причини посадової особи, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом здійснює посадова особа за взаємозамінністю згідно з розподілом функціональних повноважень або інша уповноважена нею посадова особа, про що головний спеціаліст загального відділу повідомляє осіб, які прибули на особистий прийом.

3.12. В разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою він має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідною посадовою особою.

3.13. Забороняється розголошення відомостей про особисте життя заявника (громадян) без його згоди чи іншої інформації, якщо це порушує права і законні інтереси громадян.

3.14. Оформлення реєстраційно-контрольних карток та внесення в них резолюцій за результатами прийому забезпечується головним спеціалістом загального відділу.

3.15. Усі звернення (усні чи письмові), реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Городищенській міській раді та її виконавчих органах, затвердженої розпорядженням міського голови від 01.12.2021 №269 та надсилаються згідно з вимогами чинного законодавства на розгляд  до виконавців.

4. Порядок проведення виїзного прийому громадян

за місцем їх проживання або роботи

4.1. Прийом громадян за місцем їх проживання або роботи (далі – виїзний прийом) проводиться відповідно до чинного законодавства.

4.2. Виїзний прийом громадян посадовими особами здійснюється 2 рази на місяць, згідно з графіком, який затверджується щомісячно та опубліковується на офіційному сайті міської ради.

4.3. Попередній запис на виїзний прийом громадян проводиться головним спеціалістом загального відділу не пізніше, ніж за день до його проведення.

4.4. Головний спеціаліст загального відділу забезпечує облік, реєстрацію звернень громадян, що надійшли під час виїзних прийомів, веде контроль за строками їх виконання.

4.5. Рішення про контроль або зняття з контролю звернень громадян, які надійшли під час виїзних прийомів, приймає міський голова.

 

 

5. Результати здійснення особистого прийому громадян

5.1. Картку особистого прийому громадян головний спеціаліст загального відділу передає виконавцям відповідно до доручення, наданого посадовою особою під час особистого прийому.

5.2. Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об’єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень (резолюцій).

Відповідно до чинного законодавства не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян із порушенням строків, встановлених законодавством.

 5.3. Інформацію про хід виконання доручення протягом встановленого терміну та остаточні висновки за результатами його розгляду (копій відповідей, рішень тощо) в обовязковому порядку надаються всіма виконавцями, зазначеними в дорученні (резолюції), до загального відділу виконавчого комітету міської ради не пізніше наступного дня від дня надання відповіді громадянину.

5.4. На підставі отриманих матеріалів (відповідей заявнику) головний спеціаліст загального відділу вносить пропозиції особам, які надавали доручення, щодо зняття картки особистого або виїзного прийому з контролю, якщо доручення виконано, чи щодо продовження терміну розгляду. 

5.5. Всі матеріали, отримані головним спеціалістом загального відділу  стосовно громадянина, який був на особистому  прийомі, формуються у справу.

5.6. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності – посадової особи, яка за розпорядженням міського голови виконує її обов’язки.

5.7. Посадові особи зобов'язані систематично аналізувати матеріали розгляду звернень громадян, узагальнювати їх результати, враховувати в подальшій роботі викладені в зверненнях пропозиції та зауваження з метою своєчасного виявлення та усунення причин, які призвели до порушення прав громадян.

 

 

6. Відповідальність посадових осіб

6.1. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів несуть відповідальність згідно з законодавством України за недотримання вимог Закону України “Про звернення громадян“.

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                           Оксана СЕНЕЦЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

міського голови

від 21.12.2021  №286

 

ГРАФІК

прийому громадян посадовими особами

виконавчого комітету Городищенської міської ради

ПІБ

ПОСАДА

ПРИЙОМНІ ГОДИНИ

ПРИЙОМНИЙ

ДЕНЬ

 

МИРОШНИК

Володимир

Петрович

 

міський

голова

10.00 – 13.00

середа

ВИПНА

Сергій

Петрович

секретар

міської

ради

10.00 – 13.00

вівторок

14.00 – 17.00

четвер

БІБА

Олександр

Олексійович

 перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

09.00 – 13.00

вівторок

14.00 – 17.00

середа

СЕНКЕВИЧ

Наталя

Олександрівна

заступник

міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

09.00 – 13.00

середа

14.00 – 16.00

п’ятниця

ОВЕРЧЕНКО

Андрій

Володимирович

заступник

міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

14.00 – 17.00

вівторок

09.00 – 13.00

п’ятниця

СЕНЕЦЬКА

Оксана

Анатоліївна

керуючий справами виконавчого комітету

міської ради

14.00 – 17.00

понеділок

09.00 – 13.00

четвер

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь