Городищенська територіальна громада
Черкаська область, Черкаський район

Програма економічного і соціального розвитку Городищенської територіальної громади на 2022 рік та План заходів по виконанню програми економічного і соціального розвитку Городищенської територіальної громади на 2022 рік (ПРОЄКТ))

Дата: 09.12.2021 15:38
Кількість переглядів: 1127

Вступ

Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку громади, визначення пріоритетних напрямків та шляхів досягнення динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку.

Програма враховує головні цілі розвитку громади, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих прогнозів.

Нормативно-правовою базою розробки програми є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», інші нормативно-правові акти, видані Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу міської ради разом з іншими громадськими організаціями.

Виконання програми сприятиме перетворенню економіки громади на більш конкурентоспроможну, за рахунок інвестицій у перспективні сектори, стимулювання розвитку підприємництва, ефективному використанню природних ресурсів, що в кінцевому результаті матиме позитивний вплив на підвищення експортного потенціалу місцевих виробників та освоєння нових ринків збуту продукції.

Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового ресурсу, саме такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в громаду ресурсів, сприятиме громадській злагоді у регіоні.

І. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2022 РОЦІ

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Місцевий економічний розвиток – це процес, у рамках якого партнери з державних / муніципальних, ділових і неурядових кіл працюють разом задля створення кращих умов для економічного зростання та створення нових робочих місць.

1.1. Інвестиційна діяльність

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • здійснення заходів, спрямованих на залучення потенціальних інвесторів, інформування громадськості, вітчизняних товаровиробників та іноземних держав про інвестиційні можливості громади;
 • залучення інвестицій в аграрний сектор економіки.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • презентація економічного та інвестиційного потенціалу громади на обласних, всеукраїнських виставках, ярмарках, форумах;
 • підготовка інвестиційних пропозицій;
 • виготовлення презентаційних друкованих та відеоматеріалів;
 • залучення фінансового ресурсу ДФРР (на умовах співфінансування) для розвитку інфраструктури, що матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість територій;
 • проведення інформаційного супроводу процесу реалізації інвестиційних проектів серед населення;
 • реалізація інвестиційних проектів.

Очікувані результати у 2022 році:

 • покращення умов проживання мешканців громади;
 • покращення існуючих та введення в експлуатацію нових об’єктів соціальної інфраструктури, створення належних умов для навчально-виховного процесу, покращення надання медичних послуг.

1.2. Промислове виробництво

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;
 • підтримка місцевого виробника.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • залучення інвестицій в економіку громади;
 • подальше розширення інноваційно-інвестиційної складової розвитку промислового комплексу;
 • сприянню створення нових виробництв (потужностей);
 • оновлення та модернізація основних виробничих фондів.

Очікувані результати у 2022 році:

 • збільшення обсягу реалізації продукції на 3, 0%;
 • недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
 • збільшення питомої ваги інноваційної продукції.

1.3. Агропромисловий розвиток

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва та тваринництва на основі досягнення середньоєвропейських показників урожайності, продуктивності тварин на основі державної підтримки відповідно до завдань галузевих програм;
 • створення економічної основи для забезпечення соціально-економічного розвитку малих та середніх господарств, зміцнення економіки господарств населення, фермерських господарств шляхом створення сільськогосподарських кооперативів;
 • вирішення соціальних питань сільської території;
 • забезпечення населення високоякісними продуктами харчування;
 • забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • сприяння розвитку мережі сучасних форм кооперації в аграрному секторі;
 • інформаційна підтримка сільського населення, в т. ч. сільськогосподарської кооперації, сприяння удосконаленню підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості;
 • сприяння залученню інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги для розвитку малого і середнього підприємництва, сільськогосподарської кооперації у сільських населених пунктах;
 • забезпечення оптимальних обсягів посівних площ овочевих та круп’яних культур, особливо в сільськогосподарських підприємствах;
 • підтримка місцевого виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
 • виконання комплексу робіт, пов’язаних з відтворенням, підвищенням та охороною родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;
 • постійне проведення ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів із залученням місцевих сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, підприємств харчової промисловості та інших суб’єктів господарської діяльності;
 • сприяння підвищенню ефективності та екологічної безпеки використання земельних ресурсів.

Очікувані результати у 2022 році:

 • збільшення виробництва валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств ;
 • збільшення виробництва зернових культур.

1.4. Розвиток підприємництва

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • сприяння у створенні умов для організації діяльності суб’єктів підприємництва;
 • сприяння у наданні фінансової підтримки малому підприємництву.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • підтримка громадських об’єднань підприємців та сприяння їх діяльності;
 • сприяння розвитку надання державних послуг через електронні сервіси;
 • інформаційна кампанія щодо заохочення до підприємницької діяльності;
 • сприяння розвитку соціального партнерства влади і бізнесу;
 • сприяння активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого і середнього підприємництва;
 • підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності;
 • стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва на селі;
 • залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках;
 • навчання підприємницькій справі через організацію семінарів для нових підприємців;
 • підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого населення, зокрема, сільського, основам підприємницької діяльності.

Очікувані результати у 2022 році:

 • зростання кількості малих підприємств (юридичних осіб), фізичних осіб – підприємців.

1.5. Розвиток торгівлі та сфери послуг

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • розвиток та формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення за рахунок створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, розширення їх бази та оптимального розміщення в населених пунктах;
 • подальше впровадження прогресивних форм обслуговування споживачів.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • створення нових та поновлення роботи існуючих об’єктів торгівлі та побуту, подальше впровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування населення;
 • створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо їх виробниками;
 • розвиток ярмаркової діяльності на території громади та області.

1.6. Туристично-рекреаційна діяльність

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • розбудова туристичної інфраструктури в громаді;
 • розвиток сільського зеленого туризму;
 • популяризація туристичного потенціалу громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • проведення паспортизації та інвентаризації туристичних об’єктів;
 • знакування та маркування туристичних об’єктів;
 • популяризація регіонального туристичного продукту на виставкових заходах різного рівня;
 • популяризація сільського зеленого туризму, шляхом розповсюдження інформації в електронній мережі та друкованих засобах розповсюдження інформації;
 • сприяння в підтримці розвитку народних промислів та ремесел громади;
 • проведення навчальних семінарів для осіб зацікавлених у веденні бізнесу пов’язаного з зеленим туризмом.

Очікувані результати у 2022 році:

 • збільшення кількості туристів.

1.7. Транспортна інфраструктура

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • покращення стану автомобільних доріг;
 • підвищення якості транспортних послуг;
 • покращення рівня забезпеченості транспортним сполученням населених пунктів громади, особливо в сільській місцевості;
 • організація безпеки дорожнього руху: заміна дорожніх знаків, заміна стійки дорожнього знаку, улаштування дорожньої розмітки, ремонт дорожнього огородження;
 • підвищення якості транспортних перевезень і послуг;
 • реконструкція та благоустрій Площі та вулиці Миру, тротуарів, площі Гулака-Артемовського, впорядкування «Пагорба Слави»
 • будівництво та реконструкція зупинок громадського транспорту.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • проведення капітального та поточного ремонту доріг в населених пунктах громади;
 • виконання перевізником умов договору на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
 • забезпечення дотримання державної соціальної політики щодо пільгового перевезення громадян.

Очікувані результати у 2022 році:

 • проведення капітального та поточного ремонту доріг в населених пунктах громади;
 • приведення в належний стан транспортного сполучення та підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів;
 • збільшення обсягів перевезень вантажів та пасажирів.

1.8. Будівництво та житлово –комунальне господарство

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • розвиток вулично-дорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади;
 • сприяння покращення житлових умов жителів громади;
 • підвищення рівня забезпеченості населення громади економічно доступними, якісними послугами підприємств житлово-комунального господарства;
 • розв’язання проблеми водозабезпечення жителів міста;
 • ефективне використання енергоносіїв та інших ресурсів.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів громади;
 • удосконалення та забезпечення прозорості дозвільних процедур у будівництві;
 • залучення інвестицій для проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового фонду та систем водопостачання та водовідведення;
 • підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства та забезпечення їх беззбиткової діяльності шляхом своєчасного впровадження економічно обґрунтованих тарифів;
 • впровадження більш ефективних форм управління житлом та комунальною інфраструктурою, підтримка функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • сприяння розвитку конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;
 • забезпечення прозорості у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення обгрунтованих тарифів на них;
 • залучення широкого кола громадськості до процесів проведення реформування житлово-комунального господарства;
 • удосконалення обліку наданих комунальних послуг;
 • приведення витрат та втрат під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність до вимог європейських стандартів;
 • модернізація котелень шляхом встановлення котлів, які працюють на альтернативних видах палива;
 • підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів з енергозбереження, шляхом скорочення споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива;
 • реалізація проектів у сфері благоустрою та комунального обслуговування;
 • підвищення ефективності поводження з твердопобутовими відходами, шляхом запровадження системи розподільного збирання твердо побутових відходів;
 • проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць в населених пунктах громади.

Очікувані результати у 2022 році:

 • обсяги виконаних будівельних робіт зростуть на 3%;
 • обсяги прийнятого в експлуатацію житла зростуть на 3%;
 • введення в дію потужностей комунально5го господарства за рахунок усіх джерел фінансування;
 • збільшення житлового фонду на 0,5%.

1.9. Зайнятість населення

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • сприяння створенню нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;
 • збереження ефективно діючих робочих місць;
 • підвищення якості робочої сили;
 • сприяння повній, продуктивній, вільнообраній зайнятості населення;
 • підвищення економічної активності населення та зниження рівня безробіття;
 • сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих учасників АТО та забезпечення їх соціального захисту від безробіття;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • забезпечення ефективного співробітництва органів місцевої влади, профспілок і працедавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян;
 • адресна робота з роботодавцями з метою формування банку вакансій, у тому числі на перспективу, та забезпечення їх оперативного заповнення, проведення інформаційної роботи з легалізації зайнятості населення;
 • сприяння професійній підготовці кадрів безпосередньо на виробництві;
 • підтримка безробітних шляхом залучення до тимчасової зайнятості – участі в громадських роботах;
 • розширення видів та обсягів громадських робіт, передбачення коштів місцевими бюджетами на оплату праці;
 • проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці осіб, виявлення їх здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності;
 • проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, направленої на свідомий вибір майбутніх професій та спеціальностей, затребуваних на ринку праці;
 • проведення роботи щодо посилення мотивації до праці осіб з інвалідністю, враховуючи потреби ринку праці та можливості проходження професійної реабілітації в центрах реабілітації інвалідів.

Очікувані результати у 2022 році:

 • забезпечення працевлаштування населення громади;
 • скерування на навчання і підвищення кваліфікації;
 • залучення до громадських або інших робіт тимчасового характеру населення громади;
 • досягти зменшення середньої тривалості пошуку роботи безробітними;
 • розширення спектру громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, їх соціальну спрямованість.

1.10. Бюджетна політика

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • спрямування ресурсу місцевого бюджету на розвиток економіки громади, формування інвестиційної привабливості Городищини;
 • забезпечення повноти та своєчасності збору платежів до державного і місцевого бюджетів;
 • забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;
 • ефективне використання природних ресурсів, раціональний підхід до використання комунального майна;
 • фінансова підтримка коштами міського бюджету програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • протидія мінімізації сплати податків і вжиття заходів щодо детінізації та легалізації виплати заробітної плати в громаді;
 • забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням державних і галузевих норм та гарантій, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;
 • виконання програм у галузі освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, обороноздатності держави, інших програм, поліпшення матеріально-технічної бази бюджетних установ, соціально-економічний розвиток регіону та інші цілі;
 • розвиток на місцевому рівні інвестиційних проектів, здійснення будівництва, реконструкції, ремонту установ і закладів соціально-культурної сфери, що належать до комунальної власності;
 • фінансова підтримка суб’єктів господарювання, засновниками чи співзасновниками яких є органи місцевого самоврядування;
 • будівництво, реконструкція, ремонт доріг;
 • надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;
 • фінансова підтримка коштами міського бюджету програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади;
 • залучення коштів місцевих бюджетів для забезпечення реалізації проектів і програм ;
 • надання практичної допомоги громадам при їх обєднанні з метою забезпечення належної організації бюджетного процесу;
 • ініціювання удосконалення законодавчих змін в тісному діалозі з бізнесом та громадськістю.

Очікувані результати у 2022 році:

 • надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів не менше попереднього року;
 • збільшення власних доходів місцевих бюджетів на 10%;
 • збільшення видатків місцевих бюджетів на 9%.

 

2. ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК

Гуманітарний розвиток – це модель розвитку, орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму в цілому, створення гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих можливостей людини. У соціальному вимірі - це означає створення для людини, як головного національного ресурсу, умов реалізації всіх її можливостей. Виходячи з такого підходу має формуватися політика можливостей в освіті, професійній реалізації, адресність охорони здоров'я і соціального захисту.

2.1. Освіта

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • забезпечення рівного доступу населення громади до отримання якісної освіти;
 • оптимізація мережі навчальних закладів
 • покращення їх матеріально- технічної бази;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • організація у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників шкільним автобусом;
 • оптимізація позашкільних навчальних закладів для створення сприятливих умов для розвитку позашкільної освіти;
 • впровадження енергозберігаючих технологій в навчальних закладах;
 • національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту учнів;
 • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчально- комп’ютерними комплексами, системними і прикладними програмними ресурсами;
 • підготовка педагогічних кадрів, підвищення професійної компетентності вчителів в умовах інтегрованого або інклюзивного навчання, зокрема проведення практично-методичних семінарів для педагогічних працівників, курсів підвищення кваліфікації.

Очікувані результати у 2022 році:

 • формування всебічно розвинених громадян суспільства.

 

2.2. Охорона здоров’я

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • підвищення доступності, якості та ефективності надання медичної допомоги населенню громади;
 • забезпечення масштабної профілактики захворюваності населення неінфекційних захворювань та зниження смертності населення громади;
 • покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • забезпечення медичною допомогою учасників Операції Об’єднаних сил;
 • забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів;
 • ефективне впровадження заходів програм профілактики, діагностики, лікування та протидії захворюванням;
 • покращення матеріально-технічної бази закладів, що надають первинну та вторинну медико-санітарну допомогу;
 • забезпечення житлом молодих спеціалістів.

Очікувані результати у 2022 році:

 • досягнути 100% показника диспансерного нагляду за вагітними;
 • досягнення рівня первинної діагностики злоякісних новоутворень на ранніх стадіях – 52%;
 • зниження показника захворюваності на туберкульоз – 50%;
 • досягнути 95% показника щепленнь дитячого населення;
 • забезпечити скринінг 95% прикріпленого населення із груп ризику розвитку захворювань (гіпертонічна хвороба, туберкульоз, рак молочної залози, цукровий діабет, рак передміхурової залози, ВІЛ-інфекцію.

2.3. Сімейна та молодіжна політика

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • розвиток молодіжної політики, популяризація здорового способу життя та профілактика соціальних негативних явищ;
 • розвиток молодіжних громадських організацій, співпраця з ними в напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань молоді;
 • розвиток фізичного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • забезпечення соціальної підтримки сімей та дітей, запобігання поширенню соціального сирітства дітей.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • проведення фестивалів, конкурсів, тренінгів, семінарів, спрямованих на популяризацію в молодіжному середовищі здорового способу життя;
 • залучення молоді громади до процесу реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення стабільної діяльності закладів фізичної культури і спорту, сприяння у відкритті спортивних клубів у сільській місцевості з метою популяризації, розвитку, доступності відповідних видів спорту для залучення широких верств населення до активного, здорового та спортивного способу життя;
 • проведення та участь у загальнообласних комплексних спортивних заходах за програмами юнацьких та молодіжних ігор, Спартакіад школярів, змагань серед сільських спортсменів, Всеукраїнських змагань;
 • проведення профільних військово-патріотичних змін для дітей та молоді на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 • запровадження послуги патронату над дитиною;
 • продовження роботи, спрямованої на збільшення кількості прийомних сімей, з метою максимального охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Очікувані результати у 2022 році:

 • збільшення кількості активної молоді, залученої до проведення молодіжних заходів в громаді;
 • зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану підростаючого покоління;
 • збільшення кількості дітей та молоді, які охоплені національно-патріотичним вихованням;
 • підвищення показника охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання до 100%.

2.4. Культура

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • збереження регіональних традицій, розвиток української культури;
 • забезпечення доступу громадян до надбань національної і світової культури;
 • перезавантаження діяльності установ галузі культури району відповідно до сучасних вимог, з урахування потреб населення, зміцнення кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.
 • популяризація національної культурної спадщини.

Основні заходи для забезпечення виконання цілей:

 • проведення обласних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходів, спрямованих на популяризацію народної творчості, розкриття самобутності традиційних видів мистецтва, обрядовості та народних промислів краю;
 • проведення культурно-мистецьких заходів спільно з громадськими об’єднаннями та майстрами народних ремесел;
 • впровадження нових сучасних послуг через застосування інформаційних технологій;
 • проведення гастрольної діяльності (гастролі закладів культури громади);
 • проведення маштабних культурно-мистецьких заходів згідно планів;
 • обмін музейними колекціями.

Очікувані результати у 2022 році:

 • збереження історико-культурних цінностей;
 • задоволення культурних потреб жителів громади.

 

2. 5. Соціальний захист населення

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

 • забезпечення належного соціального рівня, якості життя та соціального захисту малозабезпечених верств населення, осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, внутрішньо переміщених ;
 • посилення адресності соціальних виплат та спрощення процедури їх надання;
 • забезпечення стабільного функціонування та прозорості пенсійної системи.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • реалізація заходів комплексної програми «Турбота» на 2022-2027 роки.

Очікувані результати у 2022 році:

 • всебічна підтримка з боку держави і суспільства учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину;
 • збереження здоров’я інвалідів, ветеранів війни та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • забезпечення соціальної захищеності населення громади;
 • покращення соціально-побутового обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями;
 • спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;
 • підвищення рівня поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог.

3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Охорона навколишнього природного середовища - це регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

Все це є невід'ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку України.

Пріоритетні цілі розвитку у 2022 році:

 • збереження та розвиток природно-заповідного фонду, забезпечення охорони та раціонального використання рослинного та тваринного світу;
 • зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану водних об’єктів;
 • охорона атмосферного повітря;
 • забезпечення охорони і раціонального використання земель;
 • підвищення рівня екологічної культури населення;
 • налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • встановлення та розширення меж існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;
 • пошук перспективних до заповідання природних комплексів та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду;
 • запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів в населених пунктах громади;
 • рекультивація діючих місць видалення відходів та будівництво полігону для видалення твердих побутових відходів;
 • реконструкція каналізаційних систем;          
 • проведення заходів по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану поверхневих водних об’єктів;
 • здійснення моніторингу за підприємствами що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • залучення громадськості шляхом участі у виявленні порушень екологічного законодавства;
 • здійснення заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж.

Очікувані результати у 2022 році:

 • збереження біологічного і ландшафтного різноманіття;
 • поліпшення гідрологічного та санітарного стану водних об’єктів;
 • зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
 • зменшення кількості несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ;
 • зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів внаслідок вилучення їх окремих компонентів для використання в якості вторинної сировини;
 • зниження рівня негативного впливу надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків на території громади;
 • забезпечення високого рівня готовності усіх служб до виникнення надзвичайних ситуацій.

ІV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів і проектів Програми планується здійснювати за рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку, державного, обласного та місцевого бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також за рахунок коштів інвесторів, які залучаються до реалізації конкретних інвестиційних проектів та виконання програм, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, передбачається у проектах місцевих бюджетів за відповідними програмами у межах наявного фінансового ресурсу.


План заходів по виконанню програми економічного і соціального розвитку Городищенської територіальної громади на 2022 рік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь