Асоціація міст України
ТЕЛЕФОН ДОВІРИ
"ОЩАДНИЙ ДІМ"
Порядок подання запитів на публічну інформацію

Затверджено

розпорядженням від 25 липня 2011

№ 119


ПОРЯДОК

складення та подання запитів

на публічну інформацію, розпорядником

якої є Городищенська міська рада


I. Загальні положення


1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.


1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі


1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Городищенська міська рада Черкаської області (міська рада)


1.4. Доступ до публічної інформації міської ради забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.


1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.


1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".


II. Складення та подання запитів

на публічну інформацію


2.1. Запитувач має право звернутися до міської ради із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.


2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.


2.3. Запит на отримання публічної інформації подається міській раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.


2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.


2.5. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такі є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання письмового запиту.


2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації затверджені розпорядженням міської ради.


2.7. Форми запиту розміщуються на веб-сайті міської ради та на інформаційних стендах в адміністративної будівлі міської ради (В тому числі підпорядкованих підрозділів).


2.8. Запитувач може отримати форми запиту безпосередньо на веб-сайті міської ради.


2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.


2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до апарату міської ради, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є міська рада.


2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник міської ради, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є міська рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

v

2.12. Прийом Запитів на інформацію, а також організація доступу до публічної інформації організовується та здійснюється з дотриманням вимог внутрішнього трудового розпорядку міської ради та трудового законодавства України.


2.13. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування міської ради, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


Секретар міської ради                                                    А.В. Оверченко