ТЕЛЕФОН ДОВІРИ
"ОЩАДНИЙ ДІМ"

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.


Ваучери видаються одноразово:

 - особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

 - особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

 - особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

 - внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Дія Порядку про видачу ваучерів не поширюється на:

 - осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

 - осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

 - осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

 На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні (далі - навчання).

 Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - навчальні заклади).

 Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

 У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

 Особа здійснює вибір професії (спеціальності) за переліком, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, а також форми та місця навчання.

 Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

 У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

 Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи, тощо), де особа проходила службу (за наявності). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

 Особи, звільнені з військової служби, подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

 Особи – учасники АТО, подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації.

 Внутрішньо-переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи.

 Особа має право безоплатно отримати від центру зайнятості повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

 За інформацією Городищенського центру зайнятості
ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ ПРО НАСТУПНЕ:1. «Що таке компенсація єдиного соціального внеску та хто може її отримати?»

 Для стимулювання роботодавців на створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян здійснюється виплата компенсації в розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштовану особу. Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:

 1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

 3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

 4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

 5) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

 6) один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

 має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

 виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

 утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності).

 7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 Право на компенсацію має роботодавець, який є суб'єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.


 Додаткова інформація за телефоном: 2-42-49


2. « Від чого залежить розмір виплати допомоги по безробіттю?»

 Відповідно до Закону України « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, застрахованим особам, визнаним в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) і становить:

 до 2 років - 50 відсотків;

 від 2 до 6 років - 55 відсотків;

 від 6 до 10 років - 60 відсотків;

 понад 10 років - 70 відсотків.

  Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

 протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

 у подальшому - 70 відсотків.

  Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для такої категорії осіб відповідно до Постанови «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 19.01.2017 року № 132 з 01 квітня 2017 року становить 1280 грн.

  У випадку, якщо застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України ,а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, внутрішньо переміщені особи, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі затвердженим Постановою «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» станом на 1 серпня 2017 року становить 544 грн.


3.

 «Державна Служба зайнятості запустила в роботу сервіс, за допомогою якого кожен може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України. Це не окрема додаткова черга, а інтегрована до вже існуючого графіку прийому можливість віддалено зарезервувати час для свого відвідування центру зайнятості.

 Послуга електронної черги реєстрації безробітних www.dcz.gov.ua/EReception/#/about доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятост www.dcz.gov.ua через рубрику «Електронні послуги».»
Шановні жителі міста!


 Саме кінець літа, початок осені – це час найбільшої небезпеки яку становить для здоров*я людини така рослина як амброзія.

  Амброзія полинолиста – один з найпоширеніших та найнебезпечніших бур'янів, що зустрічаються в посівах усіх культур в усіх кліматичних зонах України. Характерною рисою амброзії, яка значно ускладнює боротьбу з нею є те, що її сходи з'являються впродовж всього вегетаційного періоду вирощуваної культури. Амброзія засмічує всі польові культури, особливо просапні, овочеві, плодові, виноград, пасовища, зарості чагарників, щільно росте на узбіччях доріг, на берегах ставів і річок, на пустирях та подвір*ях.

  Кожна рослина амброзії виробляє близько мільярда пилкових зерен, які подорожують разом з вітром і здатні долати відстань понад 400 кілометрів. Алергологи вважають крихітний пилок цієї рослини одним з найбільш агресивних алергенів, який поряд з алергічною реакцією, може викликати і астму. Через свою виняткову шкоду, негативний вплив на здоров’я людей амброзія посідає одне з перших місць серед злісних бур’янів. Пилок амброзії викликає в людей захворювання на поліноз: спостерігається втрата працездатності, з’являється набряк слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, розвивається астма. Алергени, що містяться в листі, викликають дерматити. В пилку амброзії містяться особливі білки – антигени Е і К. Через слизову оболонку антигени потрапляють до лімфи і крові, спричиняючи захворювання. Надзвичайно сильну алергічну реакцію, у складних випадках – астму, а іноді й летальність здатен викликати в людини пилок шкідливого бур’яну амброзії. Саме під час цвітіння рослини, наприкінці липня – на початку серпня, перебуваючи на природі, люди мають бути особливо обачні.

 Ніхто не застрахований від алергії, і навіть цілком здорова людина може перетворитися в алергіка, якщо протягом декількох тижнів буде змушена дихати повітрям, у якому міститься пилок амброзії. Важливо те, і про це варто особливо пам*ятати, що зароблена таким чином алергія, практично невиліковна.

Симптоми алергії на амброзію:

 Нежить

 Свербіж та почервоніння очей

 Сльозоточивість

 Першіння в горлі

 Свербіж шкіри

 Кашель або хрипи

 Біль або першіння в горлі

 До знищення рослини призводить лише її викорінення, бо після підрізання стебла рослина здатна до швидкого відтворення наземної частини, причому утворює декілька продуктивних стебел. Механічне скошування рослин амброзії полинолистої застосовують після початку ії цвітіння, коли зрізана рослина вже не здатна утворити продуктивні стебла і гине. Але найбільш ефективним методом боротьби є повне і цілковите знищення рослини. Правилами благоустрою міста Городище визначені обов’язки суб’єктів господарювання на земельних ділянках, наданих їм на праві власності чи користування щодо: виконання регулярного косіння газонів, вжиття заходів щодо систематичного і своєчасного знищення бур*янів та об*єктів рослинного карантину, зокрема амброзії полинолистої.

Шановні громадяни!

 Городищенська міська рада звертається до Вас не зволікати і не бути байдужими. Якщо бачите на подвір'ї небезпечну рослину, вживайте усіх можливих заходів щодо боротьби з амброзією, не допускайте її розповсюдження на території міста. Адже, хто як не ми самі забезпечимо належний порядок у нашому місті.

ЗНИЩУЙТЕ АМБРОЗІЮ ПОЛИНОЛИСТУ НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ БУР’ЯН !
Шановні жителі багатоквартирних будинків міста!


 З метою підготовки до опалювального сезону просимо Вас забезпечити можливість перевірки справності димо - вентиляційних каналів.

  Нагадуємо Вам, що за справність димо – вентиляційних каналів та димоходів відповідають самі споживачі!

  Перевірка справності димо – вентиляційних каналів та димоходів проводиться спеціалізованою організацією за кошти споживачів послуг.

  Правильна робота димоходів та вентканалів впливає на нашу безпеку та здоров*я, адже найбільша кількість отруєнь чадним газом спричиняє саме порушення тяги. Особливо пильними мають бути користувачі газових приладів з відводом продуктів згорання в димоходи – котлів та водонагрівачів. Закликаємо Вас дотримуватись обов*язкових простих правил:

 - тримати вікно (кватирку) постійно на провітрюванні

 - перед роботою приладів постійно перевіряти наявність тяги

 - слідкувати за справністю газових приладів

 - у жодному разі не встановлювати примусову вентиляцію

 Мешканці будинків зобов*язані сприяти перевірці – це забезпечить вашу безпеку. При перешкоджанні у доступі Вам мають право відключити газ.

  За додатковою інформацією просимо звертатися у КП «Комунальник» за тел. 2-20-63, або в Городищенське управління по експлуатації газового господарства за тел. 2-21-37
ОГОЛОШЕННЯ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ З ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 Протокол засідання конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою Інформація Городищенської міської ради Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 1.Мета проведення робіт: проведення конкурсу з відбору виконавців експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 2.Дані про земельну ділянку.

 1. Земельна ділянка площею 0,0214 га, кадастровий номер 7120310100:01:002:1178 розташована по вулиці Миру, 56, м. Городище Черкаської області з цільовим призначенням – для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, належить до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.

 3. Умови конкурсу: претендентам на участь в конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документи відповідно до «Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 р №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967.

 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка: «На конкурс з відбору виконавців робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

  У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією про вартість виконання робіт. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

 Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі в конкурсі не допускається.

 4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців :

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців експертної грошової оцінки земельної ділянки за формою згідно з додатком 1 «Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 р №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967 та інших актів (далі порядок).

 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі осіб платників податків або копія сторінок паспорта для осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи - підприємця).

 • згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи - підприємця) згідно з додатком 2 порядку.

 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи)

 • копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою і земле оціночних робіт;

 • сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;

 • кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертно-грошової оцінки земельної ділянки. 5.Строк подання конкурсної документації: до 9 червня 2017 року (включно).

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

 19500, Черкаська область,м. Городище, вул. Грушевського,11, Городищенська міська рада. 7.Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 19 червня 2017 року о 10.00.

 8. Місце проведення: Черкаська область, м. Городище, вул. Грушевського,11, Городищенська міська рада (зал засідань).

 9. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 19500, Черкаська область, м. Городище, вул. Грушевського,11, Городищенська міська рада.

 Телефон для довідок: +380680452530

 Контактна особа – Кириченко Олексій


17.05.2017 р.
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМЦІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!


 Управління агропромислового розвитку Городищенської РДА повідомляє, що в області стартував грантівський проект «Село – кроки до розвитку».

 Це спільний проект Ресурсного центру АНГО та ПАТ «Миронівський хлібопродукт». У нинішньому році до проекту також долучився ТОВ «НФК «Урожай».

  Проект планує надати цьогоріч 24 гранти по 40 тисяч гривень і охоплять вони 6 районів Черкащини: Канівський, Черкаський, Чигиринський, Городищенський, Корсунь-Шевченківський та Катеринопільський.

  Основне завдання проекту – стимулювати самозайнятість населення, учити його бути багатим.

  У проекті можуть брати участь пересічні громадяни, сільські жителі, фізичні особи-підприємці, невеликі підприємства, дрібні фермери. Кошти гранту можуть бути використані виключно на проектну діяльність у повній відповідності із затвердженим бюджетом і можуть бути спрямовані на такі витрати: придбання обладнання, інструментів, саджанців, тварин, оренда обладнання, транспорту і приміщення, використання засобів зв'язку, витратних матеріалів і канцтоварів, відрядження, сплата послуг сторонніх організацій та/або приватних підприємців для виконання робіт в межах гранту, банківські послуги.

  В ході даного конкурсу учасники матимуть змогу розробити та подати на фінансування власні проекти, спрямовані на підтримку ініціатив, що забезпечують економічну самоорганізацію сільських мешканців, самозайнятість та мікропідприємництво в сільській місцевості, пройти безкоштовне навчання зі складання бізнес-плану, ведення документації, організацію виробництва та інше.

  Відповідно до програми впровадження проекту передбачається проведення виїзних навчальних семінарів-тренінгів. У місті Городище вказаний семінар попередньо планується провести 19 травня 2017 року. Більш детально про реалізацію програми, конкурсну документацію та умови участі в конкурсах можна ознайомитися на сайті www.ango.org.ua/ selo-kroky-do-rozvytku

  Прийом заяв на участь у конкурсі проводиться до 30 червня 2017 року.

 Заявки надсилати за адресою (бажано електронною поштою): Ресурсний центр АНГО, вул. Благовісна, 262, м. Черкаси, 18007. тел. факс (22) 37-00-75. ел. пошта: asim.cherkasy@gmail.com та asim@uch.net
Чисте місто!

 Шановні городищани, керівники підприємств, організацій, установ всіх форм власності, підприємці!

 У місті розпочато місячник з благоустрою та прибирання прилеглої території. Водночас, традиційно кожного року третьої суботи квітня відзначається День довкілля.

 Для поліпшення стану довкілля, залучення громадськості до акцій і заходів, спрямованих на оздоровлення екологічної та санітарної ситуації, приведення в належний стан міста, просимо Вас вжити заходів щодо прибирання, озеленення і благоустрою закріпленої за вами прилеглої території, будинків приватного сектору, територій біля підприємств, організацій, установ, магазинів.

 Виконавчий комітет міської ради звертається до керівників організацій, установ і підприємств, приватних підприємців, усіх небайдужих громадян активно долучитися до заходів із очищення території нашого міста, усіляко сприяти проведенню природоохоронних акцій

 Особливі сподівання у цей період покладаємо на молодь – школярів, студентів, які своєю участю у природоохоронних заходах не лише формують відповідальне ставлення до території, а й у майбутньому сприятимуть збереженню належного екологічного стану в межах краю й держави в цілому.

 Також звертаємо увагу громадськості на можливості відповідального підходу щодо організації та проведення природоохоронних заходів, спрямованих на очищення довкілля та поліпшення його стану. У свою чергу, міська рада спільно з засобами масової інформації здійснюватиме активні дії щодо привернення уваги суспільства до екологічних проблем, залучення до природоохоронної роботи якомога більше людей.

 Пам’ятаймо! Лише в чистому та облагородженому середовищі розвиваються благородність і відповідальність особистості. Зробімо все, аби краєвиди нашого міста тішили око і веселили душу, аби і наші нащадки насолоджувалися неповторною красою та унікальністю рідного краю.


Виконавчий комітет міської ради
ЗВЕРНЕННЯ

міського голови м.Городище щодо ініціювання добровільного об’єднання громад.


 З метою забезпечення економічного зростання , підвищення самодостатності територіальних громад, розвитку території та покращення добробуту їх мешканців, підвищення ефективності вирішення проблем громад, забезпечення права членів територіальних громад брати участь у підготовці рішеннь щодо добровільного об’єднання Городищенської територіальної громади з суміжними територіальними громадами, отримання від членів громад пропозицій і зауважень із зазначеного питання, забезпечення конституційності, законності, добровільності, прозорості та відкритості місцевого самоврядування, у відповідності до статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розпорядження міського голови м.Городище від 25.01.2017 року №8 та рішення Городищенської міської ради від 26.01.2017 року №13-18/VII, міський голова м.Городище Мирошник Володимир Петрович звертається до територіальних громад Городищенського району з пропозицією щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та повідомляє про початок такого громадського обговорення

  Адміністративний центр об’єднаної територіальної громади: місто Городище. Найменування об’єднаної територіальноїгромади: Городищенська територіальна громада.

 Перелік територіальних громад, яким пропонується об’єднання, із зазначенням відповідних населених пунктів:

 Дирдинська сільська рада-с.Дирдин

 Петропавлівська сільська рада-с.Петропавлівка

 Валявська сільська рада-с.Валява, с.Теплий Яр

 Мліївська сільська рада-с.Мліїв

 Старосільська сільська рада-с.Старосілля

 Орловецька сільська рада-с.Орловець

 Хлистунівська сільська рада-с. Хлистунівка

 В’язівська сільська рада-с.В’язівок

 Цвітківська селищна рада-смт.Цвіткове

 Ксаверівська сільська рада-с.Ксаверове

 Калинвська сільська рада-с.Калинівка

 Вільшанська селищна рада-смт.Вільшана, с-ще Незаможник, с-ще Сагайдачне

 Зеленодібрівська сільська рада-с.Зелена Діброва

 Товстівська сільська рада-с.Товста

 Журавська сільська рада-с.Журавка, с.Тихі Верби

 Петриківська сільська рада-с.Петрики, с.Сегединці,с-ще Ільченкове, с-ще Кудинівка, с-ще Моргунове, с-ще Трихуторівка

 Вербівська сільська рада-с.Вербівка, с-ще Кличкове

 Воронівська сільська рада-с.Воронівка, с-ще Дмитрове

 Буда-Орловецька сільська рада-с.Буда-Орловецька


 Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу вказаних населених пунктів, як сільської місцевості.

 Об’єднання територіальних громад в такому форматі дасть можливість отримати додаткові ресурси для їх розвитку. Крім того, ми зможемо без втрат зберегти об’єкти інфраструктури, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад району, і цей аспект є, на нашу думку, найбільш важливим. Адже об’єкти соціальної, медичної та мистецької галузей є життєво необхідними для жителів громад.

 Громадське обговорення триватиме впродовж 30 днів з дня опублікування пропозиції на офіційному сайті Городищенської міської ради (26.01.2017 року). Після завершення громадського обговорення пропозиція міського голови буде подана на наступну сесію Городищенської міської ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання громад та делегування представника до спільної робочої групи.

 Пропозиції та зауваження приймаються за телефонами: 2-24-27, 2-03-11, 2-41-27, за електронною адресою: mrada19500@ukr.net та за адресою: м.Городище, вул.Грушевського,11 (Городищенська міська рада).


 З повагою,

 За дорученням депутатського складу

 Городищенської міської ради VII скликання

 міський голова м.Городище                   В. Мирошник
Городищенський РС та ДПРЧ-4 Управління ДСНС України у Черкаській області попереджає! Небезпека при спалюванні сухої трави


 З настанням теплої погоди пожежі, пов’язані з горінням сухої трави та сміття, стають справжнім лихом для нашого району. Спалювання трави на присадибних ділянках або торішньої стерні на фермерських полях, вдовж доріг може спричинити дорожньо-транспортні пригоди. Також, виникає загроза перекидання вогню на житлові будинки, лісові масиви. Якщо спалювати суху траву на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, дим і вогонь здатні спричинити замикання, що може призвести до руйнівних наслідків для населених пунктів та промислових об’єктів. Внаслідок таких пожеж часто гинуть люди, в тому числі і діти. Нажаль, дуже часто самі ж дорослі спонукають дітей підпалювати суху траву.

 Також, спалювання сухої трави та листя є вкрай небезпечним для навколишнього середовища та організму людини, оскільки при їх згорянні разом із димом у повітря потрапляють десятки найрізноманітніших хімічних сполук. А останні своєю чергою, накопичуються в організмі людини, провокуючи загострення як хронічних хвороб, так і виникнення нових – у тому числі й онкологічних – захворювань.

 Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, стерні, луків, пасовищ, ділянок із водно-болотною та іншою природною рослинністю або її залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниці, опалого листя у парках, інших зелених насаджень та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, або з порушенням умов такого дозволу тягне за собою адміністративну відповідальність. Згідно статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Городищенський районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області наполегливо застерігає місцевих мешканців, посадових осіб всіх ланок не проводити випалювання сухої трави та рослинних залишків. Пам’ятайте, що під час гасіння такого роду загорянь пожежно-рятувальні підрозділи залишають без охорони населені пункти, де може виникнути пожежа, де люди потребують допомоги! Не будьте байдужими до порад рятувальників! Бережіть себе та не наражайте на небезпеку оточуючих!


Заступник начальника 4 державної

пожежно-рятувальної частини

капітан служби цивільного захисту               С.В. Ємець