ТЕЛЕФОН ДОВІРИ
"ОЩАДНИЙ ДІМ"

На жаль, попри свідоме та чесне виконанням обов’язків військової служби абсолютною більшістю військовослужбовців, у Збройних Силах України мають місце випадки самовільного залишення військових частин чи місць служби.

 Військове правопорушення – самовільне залишення військової частини або місця служби (стаття 407 Кримінального кодексу України) становить закінчений склад злочину з моменту залишення військової частини і триває протягом усього періоду, поки особа не буде затримана або не з’явиться із зізнанням.

 Військовослужбовець, переховуючись від військового командування, слідства за скоєння злочину з кожним днем лише обтяжує свою вину. Такий військовослужбовець все одно не зможе уникнути кримінальної відповідальності, проте таке тривале продовження протиправної поведінки може унеможливити застосування судом більш м’яких заходів кримінального впливу чи, навіть, звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до Закону.

 З’явлення із зізнанням до правоохоронних органів, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину є обставинами, які зможуть пом’якшити чи бути підставою для звільнення від покарання.

 Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та військова прокуратура звертається до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією зробити перший крок для повернення до повноцінного життя і припинення ЗЛОЧИННИХ ДІЙ.

 Вам необхідно повернутися до своєї військової частини чи звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, або прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку, де зробити зізнання та надати первинне пояснення щодо причин самовільного залишення військової частини.

 Наголошуємо, що за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення іншихзлочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініційовано не буде, а в ході вирішення питання щодо правових наслідків самовільного залишення військової частини до уваги приймаються іінші причини та умови, що могли спонукати до дій по залишенню військовослужбовцем військової частини, включаючи збіг тяжких сімейних обставин, наявність позастатутних відносин та інші.

 Також закликаємо членів родин та громадських активістів допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у житті та перестати критися та боязливо опускати очі перед присутніми, відновити своє чесне ім’я та впорядкувати свій життєвий шлях.

 Інформацію про розміщення найближчого органу управління Військової служби правопорядку можна дізнатися по телефону гарячої лінії відповідних територіальних управлінь ВСП:

 Центральне управління ВСП (по м. Києву та Київській обл.) 044-456-47-27;

 Західне територіальне управління ВСП (м. Львів) 032-255-47-63;

 Південне територіальне управління ВСП (м. Одеса) 048-230-91-25;

 Східне територіальне управління ВСП (м. Дніпро) 056-247-07-55.

 Територіальний відділ ВСП (м. Черкаси) 047-233-75-25


 За інформацією Районного військового комісаріату
ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН


За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.


Ваучери видаються одноразово:

 - особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

 - особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

 - особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

 - внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Дія Порядку про видачу ваучерів не поширюється на:

 - осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

 - осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

 - осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

 На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні (далі - навчання).

 Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - навчальні заклади).

 Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

 У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

 Особа здійснює вибір професії (спеціальності) за переліком, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, а також форми та місця навчання.

 Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

 У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

 Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи, тощо), де особа проходила службу (за наявності). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

 Особи, звільнені з військової служби, подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

 Особи – учасники АТО, подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації.

 Внутрішньо-переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи.

 Особа має право безоплатно отримати від центру зайнятості повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

 За інформацією Городищенського центру зайнятості
ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ ПРО НАСТУПНЕ:1. «Що таке компенсація єдиного соціального внеску та хто може її отримати?»

 Для стимулювання роботодавців на створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян здійснюється виплата компенсації в розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштовану особу. Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:

 1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

 3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

 4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

 5) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

 6) один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

 має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

 виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

 утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності).

 7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 Право на компенсацію має роботодавець, який є суб'єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.


 Додаткова інформація за телефоном: 2-42-49


2. « Від чого залежить розмір виплати допомоги по безробіттю?»

 Відповідно до Закону України « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, застрахованим особам, визнаним в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) і становить:

 до 2 років - 50 відсотків;

 від 2 до 6 років - 55 відсотків;

 від 6 до 10 років - 60 відсотків;

 понад 10 років - 70 відсотків.

  Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

 протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

 у подальшому - 70 відсотків.

  Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для такої категорії осіб відповідно до Постанови «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 19.01.2017 року № 132 з 01 квітня 2017 року становить 1280 грн.

  У випадку, якщо застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України ,а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, внутрішньо переміщені особи, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі затвердженим Постановою «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» станом на 1 серпня 2017 року становить 544 грн.


3.

 «Державна Служба зайнятості запустила в роботу сервіс, за допомогою якого кожен може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України. Це не окрема додаткова черга, а інтегрована до вже існуючого графіку прийому можливість віддалено зарезервувати час для свого відвідування центру зайнятості.

 Послуга електронної черги реєстрації безробітних www.dcz.gov.ua/EReception/#/about доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятост www.dcz.gov.ua через рубрику «Електронні послуги».»
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМЦІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!


 Управління агропромислового розвитку Городищенської РДА повідомляє, що в області стартував грантівський проект «Село – кроки до розвитку».

 Це спільний проект Ресурсного центру АНГО та ПАТ «Миронівський хлібопродукт». У нинішньому році до проекту також долучився ТОВ «НФК «Урожай».

  Проект планує надати цьогоріч 24 гранти по 40 тисяч гривень і охоплять вони 6 районів Черкащини: Канівський, Черкаський, Чигиринський, Городищенський, Корсунь-Шевченківський та Катеринопільський.

  Основне завдання проекту – стимулювати самозайнятість населення, учити його бути багатим.

  У проекті можуть брати участь пересічні громадяни, сільські жителі, фізичні особи-підприємці, невеликі підприємства, дрібні фермери. Кошти гранту можуть бути використані виключно на проектну діяльність у повній відповідності із затвердженим бюджетом і можуть бути спрямовані на такі витрати: придбання обладнання, інструментів, саджанців, тварин, оренда обладнання, транспорту і приміщення, використання засобів зв'язку, витратних матеріалів і канцтоварів, відрядження, сплата послуг сторонніх організацій та/або приватних підприємців для виконання робіт в межах гранту, банківські послуги.

  В ході даного конкурсу учасники матимуть змогу розробити та подати на фінансування власні проекти, спрямовані на підтримку ініціатив, що забезпечують економічну самоорганізацію сільських мешканців, самозайнятість та мікропідприємництво в сільській місцевості, пройти безкоштовне навчання зі складання бізнес-плану, ведення документації, організацію виробництва та інше.

  Відповідно до програми впровадження проекту передбачається проведення виїзних навчальних семінарів-тренінгів. У місті Городище вказаний семінар попередньо планується провести 19 травня 2017 року. Більш детально про реалізацію програми, конкурсну документацію та умови участі в конкурсах можна ознайомитися на сайті www.ango.org.ua/ selo-kroky-do-rozvytku

  Прийом заяв на участь у конкурсі проводиться до 30 червня 2017 року.

 Заявки надсилати за адресою (бажано електронною поштою): Ресурсний центр АНГО, вул. Благовісна, 262, м. Черкаси, 18007. тел. факс (22) 37-00-75. ел. пошта: asim.cherkasy@gmail.com та asim@uch.net
ЗВЕРНЕННЯ

міського голови м.Городище щодо ініціювання добровільного об’єднання громад.


 З метою забезпечення економічного зростання , підвищення самодостатності територіальних громад, розвитку території та покращення добробуту їх мешканців, підвищення ефективності вирішення проблем громад, забезпечення права членів територіальних громад брати участь у підготовці рішеннь щодо добровільного об’єднання Городищенської територіальної громади з суміжними територіальними громадами, отримання від членів громад пропозицій і зауважень із зазначеного питання, забезпечення конституційності, законності, добровільності, прозорості та відкритості місцевого самоврядування, у відповідності до статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розпорядження міського голови м.Городище від 25.01.2017 року №8 та рішення Городищенської міської ради від 26.01.2017 року №13-18/VII, міський голова м.Городище Мирошник Володимир Петрович звертається до територіальних громад Городищенського району з пропозицією щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та повідомляє про початок такого громадського обговорення

  Адміністративний центр об’єднаної територіальної громади: місто Городище. Найменування об’єднаної територіальноїгромади: Городищенська територіальна громада.

 Перелік територіальних громад, яким пропонується об’єднання, із зазначенням відповідних населених пунктів:

 Дирдинська сільська рада-с.Дирдин

 Петропавлівська сільська рада-с.Петропавлівка

 Валявська сільська рада-с.Валява, с.Теплий Яр

 Мліївська сільська рада-с.Мліїв

 Старосільська сільська рада-с.Старосілля

 Орловецька сільська рада-с.Орловець

 Хлистунівська сільська рада-с. Хлистунівка

 В’язівська сільська рада-с.В’язівок

 Цвітківська селищна рада-смт.Цвіткове

 Ксаверівська сільська рада-с.Ксаверове

 Калинвська сільська рада-с.Калинівка

 Вільшанська селищна рада-смт.Вільшана, с-ще Незаможник, с-ще Сагайдачне

 Зеленодібрівська сільська рада-с.Зелена Діброва

 Товстівська сільська рада-с.Товста

 Журавська сільська рада-с.Журавка, с.Тихі Верби

 Петриківська сільська рада-с.Петрики, с.Сегединці,с-ще Ільченкове, с-ще Кудинівка, с-ще Моргунове, с-ще Трихуторівка

 Вербівська сільська рада-с.Вербівка, с-ще Кличкове

 Воронівська сільська рада-с.Воронівка, с-ще Дмитрове

 Буда-Орловецька сільська рада-с.Буда-Орловецька


 Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу вказаних населених пунктів, як сільської місцевості.

 Об’єднання територіальних громад в такому форматі дасть можливість отримати додаткові ресурси для їх розвитку. Крім того, ми зможемо без втрат зберегти об’єкти інфраструктури, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад району, і цей аспект є, на нашу думку, найбільш важливим. Адже об’єкти соціальної, медичної та мистецької галузей є життєво необхідними для жителів громад.

 Громадське обговорення триватиме впродовж 30 днів з дня опублікування пропозиції на офіційному сайті Городищенської міської ради (26.01.2017 року). Після завершення громадського обговорення пропозиція міського голови буде подана на наступну сесію Городищенської міської ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання громад та делегування представника до спільної робочої групи.

 Пропозиції та зауваження приймаються за телефонами: 2-24-27, 2-03-11, 2-41-27, за електронною адресою: mrada19500@ukr.net та за адресою: м.Городище, вул.Грушевського,11 (Городищенська міська рада).


 З повагою,

 За дорученням депутатського складу

 Городищенської міської ради VII скликання

 міський голова м.Городище                   В. Мирошник